[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

"Felöversättning" under Etch r4-nyhetsbulletinenHej!

På sidan
http://www.debian.org/News/2008/2008072

hittas följande under 'Om "Etch-och-en-halv"' (andra stycket)

"Komponenter som är nyare än den första utgåvan av Debian GNU/Linux 3.0
(Etch) som det ännu inte.." osv

Vilket givetvis ska va 4.0 istället för 3.0. 
Det är korrekt om man väljer engelska eller tyska.

/Andreas
andreas.ronnquist@meritkonsult.se


Reply to: