[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kommentarer kring wacomtools oeversaettningar.On Sat, 19 Jul 2008, Andreas Henriksson wrote:

ron undrade i #debian-devel vilken oeversaettning han skulle vaelja
mellan daa det skickats in tvaa stycken, se bug #491415 samt #483769.

Foer det foersta verkar det som Bagge gloemt ta bort Fuzzy-taggen i de
oeversaettningar som gjorts. Fuzzy-taggen leder till att
oeversaettnings-straengen inte anvaends alls saa vitt jag foerstaatt
det! Gloem med andra ord inte det!

Stämmer, jag har dock fixat det på de lite nyare filerna. Ovanans makt, visste dock inte att den var så pass allvarlig som det nu verkar.

Foer det andra... sjaelvklart, undvik dubbla bugg-rapporter. Men det aer
ju sjaelvklart att detta var en miss. Foer att foerenkla att undvika
dessa misstag boer man nog konsekvent namnge buggen som Agren gjort ->
[INTL:sv] (som jag tror aer den mest vanligt foerekommande namn-prefix
foer oeversaettningar), vilket goer det enklare att hitta.

yes. [INTL:sv] som prefix i subj. samt att inte glömma taggarna l10n och patch. det snabbar på en del verkar det som =)

Foer det foersta: ska -> skall

app! så enkelt är det inte och den striden låter jag dig inte vinna utan omsvep.

ska och skall betyder samma sak (bortsett från typ hundskall osv).
skall är vanligare i stelt skriftspråk medan ska är lösare och mer vardaglig. om vi tidigare tittade på att ha en mjukare framtoning så bör ska och skall-debatten sättas i samma ljus. Vidare kan man notera att även regering och riksdag[1] numera väljer ska framför skall i officiella sammanhang. Lagtexter och liknande har sina respektive traditioner och skall verkar vara det vanligare.

PS. anvaender naagon av er sv@li.org (lever ens listan?). Kanske aer det
dags att aendra till debian-l10n-swedish@lists.debian.org i
oeversaettningarna nu naer det finns potential till ett riktigt "Debian
Swedish"-team! :)

Jag tror att jag har debians lista i mina inställningar numera, vidare kan man notera att sv@li inte existerar men väl en svensk lista på translation project. Jag tycker att det ska vara d-l-sv.

[1] http://www.sprakradet.se/2318

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier is Knuth's homeboy.


Reply to: