[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dctrl-toolsSe även <http://lists.debian.org/debian-i18n/2008/07/msg00263.html>

Inkluderar filen som gäller svenska. Daniel gjorde förra omgången, vill du göra den igen?
21 nya. 4 fuzzy.

--
/brother
http://frakalendern.se
Autographed copies of "Applied Cryptography" reguarly sell for twice the going rate for enigma machines on eBay
# Swedish translation for grep-dctrl
# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
# This file is distributed under the same license as the grep-dctrl package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grep-dctrl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ajk@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-03 23:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-30 12:09+0000\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/ifile.c:54
#, c-format
msgid "%s (child): failed to exec /bin/sh: %s\n"
msgstr "%s (barn): misslyckades med att köra /bin/sh: %s\n"

#: lib/ifile.c:100
#, c-format
msgid "%s: command (%s) failed (exit status %d)\n"
msgstr "%s: kommandot (%s) misslyckades (felkod %d)\n"

#: lib/ifile.c:109
#, c-format
msgid "%s: command (%s) was killed by signal %d\n"
msgstr "%s: kommandot (%s) dödades av signalen %d\n"

#: lib/ifile.c:127
#, c-format
msgid "%s: %s: cannot stat: %s\n"
msgstr "%s: %s: kan inte få status: %s\n"

#: lib/ifile.c:138
msgid "is a directory, skipping"
msgstr "är en katalog, hoppar över"

#: lib/ifile.c:139
msgid "is a block device, skipping"
msgstr "är en blockenhet, hoppar över"

#: lib/ifile.c:140
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"

#: lib/ifile.c:141
msgid "is a socket, skipping"
msgstr "är ett uttag, hoppar över"

#: lib/ifile.c:142
msgid "unknown file type, skipping"
msgstr "okänd filtyp, hoppar över"

#: lib/misc.c:37
#, c-format
msgid "%s: using `%s' as pager\n"
msgstr "%s: använder \"%s\" som visare\n"

#: lib/misc.c:47
#, c-format
msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
msgstr "%s: popen misslyckades för %s: %s\n"

#: lib/paragraph.c:122
msgid "warning: expected a colon"
msgstr "varning: förväntade ett kolon"

#: lib/paragraph.c:128
msgid "expected a colon"
msgstr "förväntade ett kolon"

#: lib/predicate.c:40 grep-dctrl/grep-dctrl.c:227 grep-dctrl/grep-dctrl.c:336
msgid "predicate is too complex"
msgstr "påståendet är för komplext"

#: lib/sorter.c:49
msgid "Parse error in field."
msgstr "Tolkningsfel i fält."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
msgstr "grep-dctrl -- kör \"grep\" på Debians kontrollfiler"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
msgid "Show the testing banner."
msgstr "Visa testningsrubriken."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
msgid "LEVEL"
msgstr "NIVÃ?"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
msgid "Set debugging level to LEVEL."
msgstr "Ställ in felsökningsnivå till NIV�."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
msgid "FIELD,FIELD,..."
msgstr "FÃ?LT,FÃ?LT,..."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
msgstr "Begränsa mönstermatchning till angivna F�LT."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
msgid "This is a shorthand for -FPackage."
msgstr "Det här är en förkortning för -FPackage."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
msgstr "Det här är en förkortning för -FSource:Package."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
msgstr "Visa endast kroppen för dessa fält från matchande stycken."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
msgid ""
"Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
"paragraphs."
msgstr ""
"Visa endast första raden av fältet \"Beskrivning\" från matchande stycken."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
msgid "Suppress field names when showing specified fields."
msgstr "Visa inte fältnamn när angivna fält visas."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
msgstr "Anse mönstret som ett utökat reguljärt POSIX-uttryck."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
msgstr "Mönstret är ett standard reguljärt POSIX-uttryck."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
msgid "Ignore case when looking for a match."
msgstr "Ignorera skiftläge vid sökning efter en träff."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
msgid "Show only paragraphs that do not match."
msgstr "Visa endast stycken som inte matchar."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
msgid "Show only the count of matching paragraphs."
msgstr "Visa endast antalet matchande stycken."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
msgid "FNAME"
msgstr "FNAMN"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
msgid "Use FNAME as the config file."
msgstr "Använd FNAMN som konfigurationsfil."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
msgid "Do an exact match."
msgstr "Gör en exakt matchning."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
msgid "Print out the copyright license."
msgstr "Skriv ut copyrightlicensen."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
msgid "Conjunct predicates."
msgstr "Förena påståenden."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
msgid "Disjunct predicates."
msgstr "Separera påståenden."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
msgid "Negate the following predicate."
msgstr "Gör följande påstående negativt."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
msgid "Test for version number equality."
msgstr "Testa jämförelse för versionsnummer."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
msgid "Version number comparison: <."
msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
msgid "Version number comparison: <=."
msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <=."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
msgid "Version number comparison: >."
msgstr "Jämförelse av versionsnummer: >."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
msgid "Version number comparison: >=."
msgstr "Jämförelse av versionsnummer: >=."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
msgid "Debug option parsing."
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
msgid "Do no output to stdout."
msgstr "Skriv inte ut till standard ut."

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
msgid "Attempt mmapping input files"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
msgid "Ignore parse errors"
msgstr "Ignorera tolkningsfel"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
msgid "PATTERN"
msgstr "MÃ?NSTER"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
msgid "Specify the pattern to search for"
msgstr "Ange mönstret att söka efter"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
msgid "predicate is too long"
msgstr "påståendet är för långt"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:363
msgid "inconsistent atom modifiers"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:422 grep-dctrl/grep-dctrl.c:820
#: join-dctrl/join-dctrl.c:112
msgid "too many output fields"
msgstr "för många utmatningsfält"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:446 sort-dctrl/sort-dctrl.c:101
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:289 join-dctrl/join-dctrl.c:167
msgid "no such log level"
msgstr "ingen sådan loggnivå"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:540
msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:572 sort-dctrl/sort-dctrl.c:117
#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:179
msgid "too many file names"
msgstr "för många filnamn"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:661
msgid "unexpected end of predicate"
msgstr "oväntat slut på påstående"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:664
msgid "unexpected '!' in command line"
msgstr "oväntat \"!\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:667
msgid "unexpected '-a' in command line"
msgstr "oväntad \"-a\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:670
msgid "unexpected '-o' in command line"
msgstr "oväntad \"-o\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:673
msgid "unexpected '(' in command line"
msgstr "oväntat \"(\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
msgid "unexpected ')' in command line"
msgstr "oväntat \")\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:680
msgid "unexpected atom in command line"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
msgid "missing ')' in command line"
msgstr "saknar \")\" på kommandorad"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:802
msgid "A pattern is mandatory"
msgstr "Ett mönster är obligatoriskt"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:809
msgid "a predicate is required"
msgstr "ett påstående krävs"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:814
msgid "malformed predicate"
msgstr "felformulerat påstående"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
msgstr ""
"Lägger till \"Beskrivning\" till valda utmatningsfält därför -d angivits"

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:833
msgid "-I requires at least one instance of -s"
msgstr ""

#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
msgstr "kan inte ta bort fältnamn vid visning av hela stycken"

#: grep-dctrl/rc.c:55
msgid "Malformed default input file name"
msgstr "Felformulerat filnamn för standardinmatning"

#: grep-dctrl/rc.c:68
msgid "not owned by you or root, ignoring"
msgstr "ägs inte av dig eller root, ignorerar"

#: grep-dctrl/rc.c:73
msgid "write permissions for group or others, ignoring"
msgstr "skrivrättigheter för grupp eller övriga, ignorerar"

#: grep-dctrl/rc.c:113
msgid "reading config file"
msgstr "läser konfigurationsfil"

#: grep-dctrl/rc.c:140
msgid "read failure or out of memory"
msgstr "läsfel eller slut på minne"

#: grep-dctrl/rc.c:162
msgid "syntax error: need a executable name"
msgstr "syntaxfel: behöver ett namn på körbar fil"

#: grep-dctrl/rc.c:170
msgid "syntax error: need an input file name"
msgstr "syntaxfel: behöver ett filnamn för inmatning"

#: grep-dctrl/rc.c:175
msgid "considering executable name"
msgstr "överväg körbart namn"

#: grep-dctrl/rc.c:177
msgid "yes, will use executable name"
msgstr "ja, kommer att använda namn på körbar fil"

#: grep-dctrl/rc.c:179
msgid "default input file"
msgstr "standardinmatningsfil"

#: grep-dctrl/rc.c:190
msgid "executable name not found; reading from standard input"
msgstr "körbart namn hittades inte; läser från standard in"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
msgid "KEYSPEC"
msgstr "NYCKELSPEC"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
msgid "Specify sort keys."
msgstr "Ange sorteringsnycklar."

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:87
msgid "invalid key flag"
msgstr "ogiltig nyckelflagga"

#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:137
msgid "sort-dctrl -- sort Debian control files"
msgstr "sort-dctrl -- sortera Debians kontrollfiler"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:38
msgid "DELIM"
msgstr "AVGRÃ?"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:38
msgid "Specify a delimiter."
msgstr "Ange en avgränsare."

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:39
msgid "Do not print a table heading"
msgstr ""

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:40
msgid "SPEC"
msgstr "SPEC"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:40
msgid "Append the specified column."
msgstr "Lägg till angiven kolumn."

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:272
msgid "invalid column length"
msgstr "ogiltig kolumnlängd"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:326
msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
msgstr "tbl-dctrl -- tabellför Debians kontrollfiler"

#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:340
msgid "bad multibyte character"
msgstr "felaktigt flerbytestecken"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:39 join-dctrl/join-dctrl.c:40
#: join-dctrl/join-dctrl.c:41
msgid "FIELD"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:39
msgid "Specify the join field to use for the first file"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:40
msgid "Specify the join field to use for the second file"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:41
msgid "Specify the common join field"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:42
msgid "FIELDNO"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:42
msgid "Print unpairable records from the indicated file (either 1 or 2)"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:43
#, fuzzy
msgid "FIELDSPEC"
msgstr "NYCKELSPEC"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:43
msgid "Specify the format of the output file"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:81
msgid "malformed argument to '-a'"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:88
msgid "the join field of the first file has already been specified"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:89
msgid "the join field of the second file has already been specified"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:127
msgid "missing '.' in output field specification"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:144
msgid "expected either '1.' or '2.' at the start of the field specification"
msgstr ""

#: join-dctrl/join-dctrl.c:250
#, fuzzy
msgid "join-dctrl -- join two Debian control files"
msgstr "sort-dctrl -- sortera Debians kontrollfiler"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:269
#, fuzzy
msgid "need exactly two input files"
msgstr "standardinmatningsfil"

#: join-dctrl/join-dctrl.c:294
msgid "cannot join a stream with itself"
msgstr ""

Reply to: