[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ITT: några olika paketUnder dagen tänkte jag ge mig på följande från debconf-listan över
halvöversatta paket:

wacom-tools
foomatic-filters
uswsusp
x-ttcidfont-conf
ppp
postfix
xawtv
tex-common
courier

Samtliga paket översattes senast av Daniel Nylander. Jag kunde inte
hitta någon bugg för dem, förutom för courier där det finns en gammal,
fortfarande öppen bugg på en gammal template-version.

Martin

Reply to: