[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: I Pgup PgDn ?El Tue, Nov 29, 2016 at 07:55:33PM +0100, Ernest Adrogué deia:
> 2016-11-29, 18:45 (+0100); Xavi Drudis Ferran escriu:
> > Estic molt acostumat a fer accents amb tecles mortes, no amb AltGr, i
> > prefereixo tenir l'AltGr per a fer lletres gregues o caràcters més
> > diferents.
> 
> Una altra opció és fer els accents amb la tecla Compose.  No he provat
> mai, però és semblant a utilitzar una tecla morta, excepte que has
> d'apretar una tecla més:  Compose + accent + lletra.
>

Jo ho havia provat i no m'acostumava, és tot molt lògic però massa lent. 
En canvi per a símbols que faig servir poc, el compose em funciona. 
 
> > Jo l'únic que volia saber és si puc remapejar fletxes a PgDn i tal. 
> 
> La manera de fer-ho és crear una "variant".  Per exemple:
>

Sí, sí...
> 
> i llavors en el fitxer .xsessionrc escrius
> 
> if [ -r "${HOME}/.config/xkb/config" ]; then
>     xkbcomp -I"${HOME}/.config/xkb/" \
> 	    "${HOME}/.config/xkb/config" "${DISPLAY}"
> fi
>

Gràcies ho faré així per no tenir problemes amb les actualitzacions. 
 
> Ara bé, els programes poden decidir ignorar la tecla modificadora si
> consideren que no té sentit.  Per exemple, amb aquesta configuració,
> veig que l'evince fa Page_Up si apreto AltGr+Up en canvi el Firefox no,
> només fa Up.
> 

Ah!. Era això. Només ho estava provant amb el Firefox :( 
Moltes gràcies.


Reply to: