[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla mortaConsidera xmodmap

Per exemple, jo tinc configurat la tecla "^" perquè deixi de ser morta (em surti directament "^" i "`") mentre que amb ALT em faci "["

keycode  34 = asciicircum grave asciicircum grave bracketleft braceleft bracketleft braceleft

Pots trobar els nrs de les tecles amb xev

Salut

El dia 22 de novembre de 2016, 10:15, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
Hola,

en el teclat espanyol:

2 cops accent obert `
2 cops accent tancat ´

el mateix mantenint Shift premut: ^ i ¨

en canvi mantenint la tecla Alt premuda no genera cap seqüència, ni amb
Shift ni sense Shift.  En teoria en un terminal hauria de generar ESC +
caràcter, com amb la resta de tecles.

Algú sap si es pot configurar el teclat de tal manera que les tecles mortes
funcionin amb Alt?

Salutacions.Reply to: