[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Alt + tecla mortaHola,

en el teclat espanyol:

2 cops accent obert `
2 cops accent tancat ´

el mateix mantenint Shift premut: ^ i ¨

en canvi mantenint la tecla Alt premuda no genera cap seqüència, ni amb
Shift ni sense Shift.  En teoria en un terminal hauria de generar ESC +
caràcter, com amb la resta de tecles.

Algú sap si es pot configurar el teclat de tal manera que les tecles mortes
funcionin amb Alt?

Salutacions.


Reply to: