[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla mortaHola,

jo utilitzo el teclat:
$ setxkbmap -layout "us" -variant "altgr-intl

si t'espantes i vols tornar al teclat anterior:
$ setxkbmap -layout "es"

(tinc això al ~/.xsessionrc)

foto del teclat
https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key#US-International

altgr + aeioun,. = áéíóúñç·

tecles mortes en queden poques, però hi ha:
altgr + ` després aeiou = àèìòù

la dièresi la vaig posar a manija així:
# afegir '·' amb AltGr + .
$ xmodmap -e 'keycode 60 = period greater period colon periodcentered
dead_abovedot dead_caron division'

i tens tots els símbols com l'americà, per tant fer [ ] ' \ { } " | `
~ / és molt fàcil, hi han aplicacions que si no ho tens així les les
dreceres de teclat no van bé.
obviament, alguns llenguatges de programació tampoc han estat pensats
pel teclat espanyol-català

2016-11-29 0:52 GMT+01:00 Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com>:
> 2016-11-28, 20:20 (+0100); Moises escriu:
>> Considera xmodmap
>>
>> Per exemple, jo tinc configurat la tecla "^" perquè deixi de ser morta (em
>> surti directament "^" i "`") mentre que amb ALT em faci "["
>>
>> keycode  34 = asciicircum grave asciicircum grave bracketleft braceleft
>> bracketleft braceleft
>>
>> Pots trobar els nrs de les tecles amb xev
>
> Ho volia fer sense que deixi de ser una tecla morta, si no a l'hora
> d'escriure accents és un problema.
>
> De totes maneres és un problema del terminal, l'emacs X11 la combinació
> Alt + Shift + `` la interpreta com Alt ^, que és correcte, en canvi en
> un emulador de terminal la mateixa combinació no fa cap efecte, és com
> no prémer cap tecla.
>


Reply to: