[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla morta__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 29/11/16 a les 15:55, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2016-11-29, 01:43 (+0100); Pedro escriu:
>> Hola,
>>
>> jo utilitzo el teclat:
>> $ setxkbmap -layout "us" -variant "altgr-intl
>>
>> si t'espantes i vols tornar al teclat anterior:
>> $ setxkbmap -layout "es"
>>
>> (tinc això al ~/.xsessionrc)
>>
>> foto del teclat
>> https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key#US-International
>>
>> altgr + aeioun,. = áéíóúñç·
>>
>> tecles mortes en queden poques, però hi ha:
>> altgr + ` després aeiou = àèìòù
>>
>> la dièresi la vaig posar a manija així:
>> # afegir '·' amb AltGr + .
>> $ xmodmap -e 'keycode 60 = period greater period colon periodcentered
>> dead_abovedot dead_caron division'
>>
>> i tens tots els símbols com l'americà, per tant fer [ ] ' \ { } " | `
>> ~ / és molt fàcil, hi han aplicacions que si no ho tens així les les
>> dreceres de teclat no van bé.
>> obviament, alguns llenguatges de programació tampoc han estat pensats
>> pel teclat espanyol-català
> 
> De fet, el teclat US no és gaire superior a l'ES.  Fa poc em vaig fer
> una taula, i vaig trobar que l'US té 8 caràcters més fàcils d'escriure
> (` = [ ] \ ; / ^) i 6 caràcters més difícils d'escriure (+ < ¿ ñ ç ¡).
> Per tant, no hi ha gaire diferència.  Per mi els més incòmodes
> d'escriure en el teclat ES són les dues barres \ /, la solució és
> assignar-los a AltGr + z, AltGr + x etc...
> 
> Pel l'inconvenient del teclat ES són les tecles mortes, que pel que
> sembla no es poden utilitzar amb el modificador Alt en terminals de
> text.
> 

AltGr + Z i AltGr + X aquí s'utilitza per les «cometes llatines», és a
dir, en comptes d'escriure les "cometes angleses" que ens han arribat
sempre imposades als teclats en primer terme.


Reply to: