[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: I Pgup PgDn ?2016-11-29, 18:45 (+0100); Xavi Drudis Ferran escriu:
> Estic molt acostumat a fer accents amb tecles mortes, no amb AltGr, i
> prefereixo tenir l'AltGr per a fer lletres gregues o caràcters més
> diferents.

Una altra opció és fer els accents amb la tecla Compose. No he provat
mai, però és semblant a utilitzar una tecla morta, excepte que has
d'apretar una tecla més: Compose + accent + lletra.

> Jo l'únic que volia saber és si puc remapejar fletxes a PgDn i tal. 

La manera de fer-ho és crear una "variant". Per exemple:

cd
mkdir -p .config/xkb/symbols
cat > .config/xkb/symbols/local <<"EOF"
partial
xkb_symbols "arrows" {
 key <UP>  { [    Up,      Up ,       Page_Up ] };
 key <DOWN> { [    Down,     Down,      Page_Down ] };
 key <LEFT> { [    Left,     Left,         Home ] };
 key <RGHT> { [   Right,    Right,         End ] };
};
EOF
cat > .config/xkb/config <<"EOF"
xkb_keymap {
	xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)"	};
	xkb_types   { include "complete"	};
	xkb_compat  { include "complete"	};
	xkb_symbols  { include "pc+es(cat)+inet(evdev)+compose(rwin)+compose(menu)+keypad(oss)+local(arrows)"	};
	xkb_geometry { include "pc(pc105)"	};
};
EOF

i llavors en el fitxer .xsessionrc escrius

if [ -r "${HOME}/.config/xkb/config" ]; then
  xkbcomp -I"${HOME}/.config/xkb/" \
	  "${HOME}/.config/xkb/config" "${DISPLAY}"
fi

Ara bé, els programes poden decidir ignorar la tecla modificadora si
consideren que no té sentit. Per exemple, amb aquesta configuració,
veig que l'evince fa Page_Up si apreto AltGr+Up en canvi el Firefox no,
només fa Up.


Reply to: