[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: I Pgup PgDn ?__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 29/11/16 a les 19:55, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2016-11-29, 18:45 (+0100); Xavi Drudis Ferran escriu:
>> Estic molt acostumat a fer accents amb tecles mortes, no amb AltGr, i
>> prefereixo tenir l'AltGr per a fer lletres gregues o caràcters més
>> diferents.
> 
> Una altra opció és fer els accents amb la tecla Compose. No he provat
> mai, però és semblant a utilitzar una tecla morta, excepte que has
> d'apretar una tecla més: Compose + accent + lletra.
> 
>> Jo l'únic que volia saber és si puc remapejar fletxes a PgDn i tal. 
> 
> La manera de fer-ho és crear una "variant". Per exemple:
> 
> cd
> mkdir -p .config/xkb/symbols
> cat > .config/xkb/symbols/local <<"EOF"
> partial
> xkb_symbols "arrows" {
>  key <UP>  { [    Up,      Up ,       Page_Up ] };
>  key <DOWN> { [    Down,     Down,      Page_Down ] };
>  key <LEFT> { [    Left,     Left,         Home ] };
>  key <RGHT> { [   Right,    Right,         End ] };
> };
> EOF
> cat > .config/xkb/config <<"EOF"
> xkb_keymap {
> 	xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)"	};
> 	xkb_types   { include "complete"	};
> 	xkb_compat  { include "complete"	};
> 	xkb_symbols  { include "pc+es(cat)+inet(evdev)+compose(rwin)+compose(menu)+keypad(oss)+local(arrows)"	};
> 	xkb_geometry { include "pc(pc105)"	};
> };
> EOF
> 
> i llavors en el fitxer .xsessionrc escrius
> 
> if [ -r "${HOME}/.config/xkb/config" ]; then
>   xkbcomp -I"${HOME}/.config/xkb/" \
> 	  "${HOME}/.config/xkb/config" "${DISPLAY}"
> fi
> 
> Ara bé, els programes poden decidir ignorar la tecla modificadora si
> consideren que no té sentit. Per exemple, amb aquesta configuració,
> veig que l'evince fa Page_Up si apreto AltGr+Up en canvi el Firefox no,
> només fa Up.
> 

Ja estaria bé que hi hagués distribucions de teclat pensades per teclats
diferents, és a dir, per exemple una distribució de teclat britànic per
escriure en Català sense canviar el què porta imprès.


Reply to: