[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

I Pgup PgDn ?Escolta, ja posats, ahir vaig estar remapejant-me un teclat britànic
(o semblant al britànic, no estic segur de què és) per a alguna cosa
com dieu (escriure en català i programar) però tinc el problema que és
petitet i no té PgUp, PgDwn, ni end ni home. Volia remapejar les
tecles de cursor per generar aquestes quan les apreti alhora que
AltGr, però no em fa cas. Sabeu si es pot o com es fa?. 

Jo he provat d'afegir una variant a /usr/share/X11/xkb/symbols/gb
(sí, ja sé que això no és lloc per tocar, però no he trobat equivalent a 
/usr/local/... o /etc/..., sempre ho puc fer a scripts de l'usuari amb
comandes). Ai, m'he deixat remapejar la dreta. Les lletres van però 
PgUp, PgDn i Home no.


partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "cat" { 

  // PC102 del Chromebook amb teclat UK per a escriure català, francès i castellà
  // Includes dead grave, dead acute, n tilde, cedilla, midle dot, l with middle dot and combines intl and extd variants

  include "latin" 

  name[Group1]="Catalan (UK, international with dead keys)";
  key <AE01> { [   1,    exclam,  bar,   exclamdown ] };
  key <AE02> { [   2,    quotedbl, dead_diaeresis,   onehalf ] };
  key <AE03> { [  3,    sterling, periodcentered, onethird ] };
  key <AE04> { [  4,     dollar,     EuroSign, onequarter ] };
  key <AE06> { [  6, dead_circumflex,     circumflex,  onesixth ] };
  key <AC09> { [	  l,   L,		0x1000140, 0x100013F ] };
  key <AC10>	{ [ semicolon,   colon,  dead_diaeresis,  abovedot ]	};
  key <AC11> { [ apostrophe,     at,   trademark,    copyright ] };
  key <TLDE> { [ dead_grave,  notsign,      bar,  paragraph ] };

  key <BKSL> { [ dead_acute,  asciitilde, numbersign, dead_tilde ] };
  key <LSGT> { [ backslash,    bar,   asciitilde,     cent ] };

  key <AB03> { [  c,         C,    ccedilla,  Ccedilla ] };
  key <AB06> { [  n,         N,   ntilde,  Ntilde ] };
  key <AB08> { [  comma,      less,   ccedilla,  guillemotleft ] };
  key <AB09> { [  period,      greater,    periodcentered,  guillemotright ] };
  key <AB10> { [  slash,      question,    asciicircum,  questiondown ] };
  key <UP>  {[  Up, Up, Prior, Prior ]};
  key <DOWN> {[  Down,Down, Next, Next ]};
  key <LEFT> {[  Left, Left, Home, Home ]};
  
  include "level3(ralt_switch)"
};

i després a /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml 
(perquè el meu teclat el llegeix per evdev com molts) 
he afegit 


  <layout>
   <configItem>
    <name>gb</name>
    
    <shortDescription>en</shortDescription>
    <description>English (UK)</description>
    <languageList>
     <iso639Id>eng</iso639Id>
    </languageList>
   </configItem>
   <variantList>
    <variant>
     <configItem>
      <name>extd</name>
      <description>English (UK, extended WinKeys)</description>
     </configItem>
    </variant>
[...]

    <variant>
     <configItem>
      <name>cat</name>
      <description>Catalan (UK, international with dead keys)</description>
     </configItem>
    </variant>

[...]   
   </variantList>
  </layout>
   </variantList>
  </layout>
  


Reply to: