[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: I Pgup PgDn ?No he llegit molt el teu missatge, crec que t'estàs complicant molt.
Perquè estàs agafant un teclat britànic i l'estàs fent que puguis fer
català...? Buenu, si et fa gracia investigar endavant.

I has provat el AltGr international que proposava? És que està molt bé!

[ El page down i up venien per defecte amb Fn + Arrow Up/Down
(acostuma a ser així en portàtils). ]

2016-11-29 15:07 GMT+01:00 Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.cat>:
> Escolta, ja posats, ahir vaig estar remapejant-me un teclat britànic
> (o semblant al britànic, no estic segur de què és) per a alguna cosa
> com dieu (escriure en català i programar) però tinc el problema que és
> petitet i no té PgUp, PgDwn, ni end ni home. Volia remapejar les
> tecles de cursor per generar aquestes quan les apreti alhora que
> AltGr, però no em fa cas. Sabeu si es pot o com es fa?.
>
> Jo he provat d'afegir una variant a /usr/share/X11/xkb/symbols/gb
> (sí, ja sé que això no és lloc per tocar, però no he trobat equivalent a
> /usr/local/... o /etc/..., sempre ho puc fer a scripts de l'usuari amb
> comandes). Ai, m'he deixat remapejar la dreta. Les lletres van però
> PgUp, PgDn i Home no.
>
>
> partial alphanumeric_keys
> xkb_symbols "cat" {
>
>   // PC102 del Chromebook amb teclat UK per a escriure català, francès i castellà
>   // Includes dead grave, dead acute, n tilde, cedilla, midle dot, l with middle dot and combines intl and extd variants
>
>   include "latin"
>
>   name[Group1]="Catalan (UK, international with dead keys)";
>   key <AE01> { [   1,    exclam,  bar,   exclamdown ] };
>   key <AE02> { [   2,    quotedbl, dead_diaeresis,   onehalf ] };
>   key <AE03> { [  3,    sterling, periodcentered, onethird ] };
>   key <AE04> { [  4,     dollar,     EuroSign, onequarter ] };
>   key <AE06> { [  6, dead_circumflex,     circumflex,  onesixth ] };
>   key <AC09> { [     l,   L,     0x1000140, 0x100013F ] };
>   key <AC10> { [ semicolon,   colon,  dead_diaeresis,  abovedot ]    };
>   key <AC11> { [ apostrophe,     at,   trademark,    copyright ] };
>   key <TLDE> { [ dead_grave,  notsign,      bar,  paragraph ] };
>
>   key <BKSL> { [ dead_acute,  asciitilde, numbersign, dead_tilde ] };
>   key <LSGT> { [ backslash,    bar,   asciitilde,     cent ] };
>
>   key <AB03> { [  c,         C,    ccedilla,  Ccedilla ] };
>   key <AB06> { [  n,         N,   ntilde,  Ntilde ] };
>   key <AB08> { [  comma,      less,   ccedilla,  guillemotleft ] };
>   key <AB09> { [  period,      greater,    periodcentered,  guillemotright ] };
>   key <AB10> { [  slash,      question,    asciicircum,  questiondown ] };
>   key <UP>  {[  Up, Up, Prior, Prior ]};
>   key <DOWN> {[  Down,Down, Next, Next ]};
>   key <LEFT> {[  Left, Left, Home, Home ]};
>
>   include "level3(ralt_switch)"
> };
>
> i després a /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml
> (perquè el meu teclat el llegeix per evdev com molts)
> he afegit
>
>
>   <layout>
>    <configItem>
>     <name>gb</name>
>
>     <shortDescription>en</shortDescription>
>     <description>English (UK)</description>
>     <languageList>
>      <iso639Id>eng</iso639Id>
>     </languageList>
>    </configItem>
>    <variantList>
>     <variant>
>      <configItem>
>       <name>extd</name>
>       <description>English (UK, extended WinKeys)</description>
>      </configItem>
>     </variant>
> [...]
>
>     <variant>
>      <configItem>
>       <name>cat</name>
>       <description>Catalan (UK, international with dead keys)</description>
>      </configItem>
>     </variant>
>
> [...]
>    </variantList>
>   </layout>
>    </variantList>
>   </layout>
>


Reply to: