[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla mortaEl Tue, Nov 29, 2016 at 03:55:04PM +0100, Ernest Adrogué deia:
> 
> Pel l'inconvenient del teclat ES són les tecles mortes, que pel que
> sembla no es poden utilitzar amb el modificador Alt en terminals de
> text.
> 

Per al que tu vols hauries de tenir una tecla que fos morta i viva alhora. 

Tu vols la tecla d'Schröndiger, punyetero! :'p
T'has d'esperar a que tinguem teclats quàntics :^)


Reply to: