[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Thu, 06 Oct 2011 05:27:12 +0200
cubells <vicent@vcubells.net> va dir:

> > hubble <hubble@telefonica.net>:
> 
> >
> > Doncs tampoc, dona el mateix error, acompanyo el log, encara que es calcat a l'anterior
> 
> 
> http://nouveau.freedesktop.org/wiki/TroubleShooting#Xorgfailstostartwith.22.28EE.29.5Bdrm.5Dfailedtoopendevice.22
> 
Doncs el log del kernel no te errors que facin referencia i el ldd sembla correcte.

Ho deixo estar, ja he trastejat massa, de fet ja no surten ni les glx:
hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".

Jo el que volia era estudiar part de la meva assignatura d'astronomia i m'he dedicat a fer algo que s'ha semblat més a lo dels micos que al final acaben escrivint shakespeare, però en el meu cas no he arribat a escriure cap paraula coherent, vamos que he fet el mico mico i a sobre t'he fet perdre el temps.

T'agraeixo molt el teu esforç i dedicació cubells però crec que és millor deixar-ho aquí. M'haig de dedicar a fer alguna cosa útil o els cales que pago pel curs, pel que necessito l'stellarium, els llençaré a la paperera.

Molt agraït

Hubble, el mico que es torna més mico.


> 
> -- 
> 
> cubells
> 
> web: vcubells.net
> microblogging: identi.ca/cubells
> xmpp: cubells@jabber.org
> 
> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4E8D2010.6050903@vcubells.net">http://lists.debian.org/4E8D2010.6050903@vcubells.net
> 


Reply to: