[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Wed, 05 Oct 2011 06:53:51 +0200
cubells <vicent@vcubells.net> va dir:

> > hubble <hubble@telefonica.net>:
> 
> 
> > Ara tinc client de correu, navegador web i demés coses ofimàtiques però tristament ja no tinc stellarium funcional (sí, arrenca, però funciona molt lent 0.4 fps).
> 
> Estrany.
> 
> $ glxgears
> Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
> approximately the same as the monitor refresh rate.
> 302 frames in 5.0 seconds = 60.356 FPS
> 301 frames in 5.0 seconds = 60.128 FPS
> 301 frames in 5.0 seconds = 60.126 FPS
> 
> Tens instal·lat el paquet libgl1-mesa-dri-experimental?? Instal·la-te'l.
> 
> I ara què diu ?
> 
> $ glxinfo | grep OpenGL

Doncs em dona la impressió que no ha millorat gaire:

l'stellarium dona un rate de 0.0301 FPS

hubble@niebla:~$ glxgears 
222 frames in 5.0 seconds = 44.394 FPS
225 frames in 5.0 seconds = 44.977 FPS
225 frames in 5.0 seconds = 44.847 FPS
195 frames in 5.1 seconds = 38.224 FPS

hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
hubble@niebla:~$

Serà que li falten extensions OpenGL?


> 
> 
> -- 
> 
> cubells
> 
> web: vcubells.net
> microblogging: identi.ca/cubells
> xmpp: cubells@jabber.org
> 
> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4E8BE2DF.1030908@vcubells.net">http://lists.debian.org/4E8BE2DF.1030908@vcubells.net
> 


Reply to: