[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)hubble <hubble@telefonica.net>:

hubble@niebla:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:

Hauries d'instal·lar-te el nouveau-firmware per tenir acceleració 3d amb el driver Gallium 3d [1] i [2], de manera que obtingues quelcom així:

$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: nouveau
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV98
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.10
OpenGL shading language version string: 1.20

en lloc del Software Rasterizer que tens ara.

[1]: http://nouveau.freedesktop.org/wiki/MesaDrivers
[2]: http://nouveau.freedesktop.org/wiki/GalliumHowto


--

cubells

web: vcubells.net
microblogging: identi.ca/cubells
xmpp: cubells@jabber.org

--


Reply to: