[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)hubble <hubble@telefonica.net>:


Doncs tampoc, dona el mateix error, acompanyo el log, encara que es calcat a l'anterior


http://nouveau.freedesktop.org/wiki/TroubleShooting#Xorgfailstostartwith.22.28EE.29.5Bdrm.5Dfailedtoopendevice.22


--

cubells

web: vcubells.net
microblogging: identi.ca/cubells
xmpp: cubells@jabber.org

--


Reply to: