[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Wed, 05 Oct 2011 11:41:52 +0200
cubells <vicent@vcubells.net> va dir:

> > hubble <hubble@telefonica.net>:
> 
> 
> > Buff!
> >
> > El veig massa complicat això de esborrar directoris a ma que segurament es tornaran a crear amb qualsevol actualització i tenir que fer servir git's i coses d'aquestes. I no és per lo complicat, sinó que quan peti, ja no m'encordaré del que havia fet i tot tornarà a ser un suplici.
> 
> No cal compilar. Instal·la el firmware i crec que es carrega el gallium.

A veure si m'aclaro:

Per nouveau 3D i el gallium aquest hauria de fer servir el driver nvfx (per tarjetes des de nv30 a nv40, la meva es una nv31 GeForce FX 5600).

Se suposa que aquests drivers venen empaquetats amb el mesa 7.11 (que és el que teoriacament tinc perque ho diu:
[root@niebla~]# glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:

Tot això estaria ficat a: nouveau_dri.so i el seu path és:
/usr/lib/i386-linux-gnu/dri/nouveau_dri.so

Però el howto de gallium diu que no hauria de estar a /usr/lib/dri, que hauria de declarar-la a la variable

LIBGL_DRIVERS_PATH

L'he declarada a /etc/environment:
LIBGL_DRIVERS_PATH=/usr/lib/i386-linux-gnu/dri/nouveau_dri.so

sembla que alguna cosa ha millorat:
el glxgear, per exemple:
hubble@niebla:~$ glxgears 
722 frames in 5.1 seconds = 140.992 FPS
720 frames in 5.0 seconds = 143.512 FPS
680 frames in 5.1 seconds = 133.037 FPS
600 frames in 5.0 seconds = 119.667 FPS
700 frames in 5.0 seconds = 139.347 FPS

però l'stellarium encara s'arrosega, a 0.9 FPS 

glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.11)
OpenGL extensions:

el gallium no surt per enlloc.

Serà cosa del kernel?

hubble@niebla:~$ uname -r
3.0.0-1-686-pae

gracies.
> 
> 
> -- 
> 
> cubells
> 
> web: vcubells.net
> microblogging: identi.ca/cubells
> xmpp: cubells@jabber.org
> 
> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4E8C2660.5080601@vcubells.net">http://lists.debian.org/4E8C2660.5080601@vcubells.net
> 


Reply to: