[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Mon, 03 Oct 2011 20:07:04 +0200
cubells <vicent@vcubells.net> va dir:

> > HUBBLE@telefonica.net <HUBBLE@telefonica.net>:
> 
> > Si a algú se li acudeix alguna cosa doncs que m'ho digui si us plau a
> > veure si aconsegueixo algo, doncs necesito l'acceleració 3D simplement
> > per fer servir l'stellarium
> 
> La impressió subjectiva que tinc jo és que el driver propietari des de 
> fa uns mesos peta més que una escopeta de fira.
> 
> Jo per exemple tinc una nvidia i no faig servir el driver propietari i 
> em va de categoria la tarja gràfica i em funciona perfectament 
> l'estellarium.
> 
> Per què no proves a purgar nvidia? No perds res.

Doncs si, és el que finalment he fet després de trastejar una estona. Ara carrega amb el nouveau
hubble@niebla:~$ lsmod | grep nou
nouveau        466050 0 
ttm          47307 1 nouveau
drm_kms_helper     22688 1 nouveau
drm          129847 3 nouveau,ttm,drm_kms_helper
i2c_algo_bit      12722 1 nouveau
mxm_wmi        12433 1 nouveau
video         17475 1 nouveau
i2c_core        19141 5 nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_nforce2
button         12810 1 nouveau


Ara tinc client de correu, navegador web i demés coses ofimàtiques però tristament ja no tinc stellarium funcional (sí, arrenca, però funciona molt lent 0.4 fps).

Gràcies a tots.


> 
> -- 
> 
> cubells
> 
> web: vcubells.net
> microblogging: identi.ca/cubells
> xmpp: cubells@jabber.org
> 
> --
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4E89F9C8.7070707@vcubells.net">http://lists.debian.org/4E89F9C8.7070707@vcubells.net
> 


Reply to: