[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)El Thu, 6 Oct 2011 08:50:46 +0200
Eloi Notario <entfe001@gmail.com> va dir:

> A Dijous, 6 d'octubre de 2011 00:00:30, hubble va escriure:
> > El Wed, 05 Oct 2011 23:41:52 +0200
> > 
> > cubells <vicent@vcubells.net> va dir:
> > > 
> > > Elimina la línia
> > > 
> > > Option      "DRI" "on"
> > > 
> > > que es penja quan intenta carregar-lo i torna a provar.
> > 
> > Doncs tampoc, dona el mateix error, acompanyo el log, encara que es calcat
> > a l'anterior
> > 
> > Moltes gràcies.
> 
> Posa Option "DRI" "off", que precisament és el problema que tenia jo amb el 
> radeon de la competència. No era crític com per no carregar el controlador, 
> però suficient com per causar les corrupcions de pantalla que explicava al fil 
> de missatges d'Expedient X recent. Desconec l'impacte que po tenir amb 
> l'acceleració 3D, a mi em va com el cul (~400FPS amb el glxgears).
> 
> Pel que llegeixo el DRI és una opció pròpia del controlador, però veient que 
> dóna problemes amb la nova versió de les X a testing tant a nvidia com a ati 
> potser el problema no està exclusivament als controladors...

Doncs tampoc, continua donant el mateix problema (acompanyo el log).

Ho deixo aquí, haig de intentar estudiar alguna cosa abans que acabin les vacances, moltes gràcies a tots.Attachment: error-xorg-llarg3
Description: Binary data


Reply to: