[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC1-500][RFR500-1016]dpkg - mai e reviziaMai jos sunt cateva observatii, iar in fisierul atasat sunt corecturi care le-am gasit a fi evidente.

513#unknown wanted status at line %d: %.250s
stare dorită necunoscută la lina %d: %.250s
>stare ceruta...

523#| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed\n #|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)\n | Stare=Nu/Instalat/Fişiere-config/Despachetat/Eşec-config/Jumătate-instalat\n |/ Err?=(nimic)/Păstrat/Reinst-necesar/X=ambele-probleme (Stare,Err: literemari=rău)\n
>r1: nu inteleg rolul lui "Not"
>r2: "Err"="Er"; "...majuscule..."

531#--search needs at least one file name pattern argument
--search are nevoie cel puţin de şablonul numelui de fişier ca argument
>pattern=model,tipar; template=şablon
>in multe locuri in dpkg pattern a fost tradus cu şablon

538#package diverts others
pachetul redirectează pe alţii
>...pe altele?

539#diverted by %s
redirectat cu %s
>redirectat de %s

545# -S|--search <pattern> ...      find package(s) owning file(s)\n
# (newline), \\r (carriage\n
#return) or \\\\ (plain backslash).
-S|--search <şablon> ... găseşte pachetele de care aparţine fişierul(ele)\n
(line nouă), \\r (întoarcere\n
cursor) or \\\\ (backslash). Informaţiile despre pachet pot fi incluse\n
>... pachetul(ele)...
>"standard escape sequences"="secvente standard de ieşire"
> "or"="sau" (la fel si la 565)

553#package name has characters that aren't lowercase alphanums or `-+.'
numele pachetului conţine caractere care nu sunt litere mici, numere sau `-+.'
>...cifre...

554#warning, `%s' contains user-defined Priority value `%s'\n
avertisment, `%s' conţine o valoare definită de utilizator pentru Priority `%s'\n
>"pentru" nu prea-si are locul aici

559#maintainer script `%.50s' is not a plain file or symlink
scriptul `%.50s' al responsabilului de pachet nu este fişier propriu-zis sau legătură simbolică
>hmmm, aici nu mai e valabila chestia cu "întreţinătorul"??
>la fel si la 560

567#error reading conffiles file
eroare la citirea fişierului conffiles
>pana acum conffile a fost tradus cu "fisierul de configurare", acum de ce e lasat asa?
>la fel si 568

583#data
data
>date

592#file `%.250s' is corrupt - %.250s length contains nulls
fişierul `%.250s' este corupt - %.250s lungimea conţine null-uri
>fişierul `%.250s' este deteriorat - lungimea %.250s conţine null-uri
>corrupt=corupt in mai multe locuri

597#between members
între componente
>între argumente? membri?
>prezent in mai multe locuri

663#file `%.250s' is corrupt - nulls in info section
fişierul `%.250s' este corupt - conţine null în secţiunea de informaţii
>...conţine null-uri...?

664#file `%.250s' is format version `%.250s' - you need a newer dpkg-split
formatul fişierului `%.250s' este versiunea `%.250s' - aveţi nevoie de un nou dpkg-split
>fişierul `%.250s' este format după versiunea...

666#file `%.250s' is corrupt - no slash between part numbers
fişierul `%.250s' este corupt - nu conţine slash între numerele volumelor
> ...nu contine "/"...??

670#file `%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes
fişierul `%.250s' este corupt - număr greşit de volume pentru mărimile quoted
>...pentru marimile mentionate ??
>la fel si 671

676#    ... split every:      %lu bytes\n
    ... împărţit în:                %lu octeţi\n
>împărţit la fiecare...
715#unable to discard `%.250s'
nu pot să descarc `%.250s'
>...sa renunt la...

725#Generates or checks MD5 Message Digests\n
#-c check message digests (default is generate)\n
Generează sau verifică suma de control MD5\n
-c verifică suma de control (implicit generează)\n
>genereaza sau verifica rezumatul mesajelor MD%\n
>-c verifica rezumatul mesajelor

733#%s: %d of %d file(s) failed MD5 check\n
%s: verificarea MD5 eşuată pentru %d din %d fişiere\n
>...fisier(e)

738#Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help.
Apăsaţi ? pentru meniul ajutor, . pentru următorul topic, <spaţiu> pentru ieşire.
> ...urmatorul subiect,...
>la fel 739

765#Scroll onwards through help/information
Navigare înainte prin ajutor/informaţii
>Derulare...
>la fel in mai multe locuri

788#Quit, confirming, and checking dependencies
Terminare, confirmare, şi verificare dependenţe
>ma gandesc ca mai corect ar fi "Iesire"...
>la fel pana la 791 inclusiv

828#screen part
parte ecran
>componentă ecran

834#Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n
#or make do with the per-package management tool
Iniţializaţi variabila de mediu TERM corect, folosiţi un terminal mai bun,\n
sau faceţi asta cu programul de management per-package
>...programul de administrare per-pachet
>cu ocazia asta, propun ca "management" care e in mod obisnuit netradus in dpkg (si posibil si in altele) sa fie inlocuit de "administrare"

836#Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n
Deplasare cu ^P şi ^N, tastele cursor, literele iniţiale, sau cifre;\n
>partea cu "literele initiale" e corecta dpdv al traducerii din EN, dar incorecta dpdv al noii afisari din RO

856#got wrong child's status - asked for %ld, got %ld
am primit o stare greşită a procesului-fiu - cerere pentru %ld, recepţie %ld
>...cerut %ld, primit %ld

916#suggests
sugestii
>sugerează

917#recommends
recomandări
>recomandă

918#Req
Nec
>Ncs
>la fel si 927

928#Opt
Opt
>Opţ

937#Up-to-date
La zi
>Actualizat

942#Updated packages (newer version is available)
Pachete actualizate (este disponibilă o versiune mai nouă)
>pachete actualizabile...??

983#All
Tot
>Toate

999#Inst.ver
Inst.ver
>Ver. inst

1005#Introduction to read-only package list browser
Introducere în navigatorul în lista de pachete, în mod strict citire
>Introducere la navigatorul listei de pachete...
>la fel 1007, 1013

--
Sorin

Attachment: dpkg-1000.tar.bz
Description: Binary data


Reply to: