[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debconf-oversættelser og -reviewons, 2003-01-22 kl. 13:45 skrev Claus Hindsgaul:
> - og send en mail med titlen "review 5 da" til debconf@ddtp.debian.org. 

Der er tilsyneladende hårdt brug for reviews... Se hvad jeg fik med
"review 2 da" (først originalen - derefter min rettede udgave):


# Package(s): xserver-xfree86-move_existing_nondebconf_config
# Translator: debconf-firstupdate@ddtp.debian.org
# Package priority: optional
# Package prioritize: 5
Description: Replace existing XFree86 4.x configuration file?
 The existing /etc/X11/XF86Config-4 file currently on the system does not
 contain a marked section for debconf to write its data.
 .
 If you select this option, the existing XFree86 4.x server configuration
 file will be backed up to /etc/X11/XF86Config-4.debconf-backup, and a new
 file written to /etc/X11/XF86Config-4. If you do not select this option,
 the existing configuration file will not be managed by debconf, and no
 further questions about XFree86 4.x server configuration will be asked.
Description-da: Overskriv XFree86 X server konfigurationsfilen?
 /etc/X11/XF86Config-4 eksisterer allerede men indeholder ikke en markered
 del hvor debconf kan skrive sin data.
 .
 Hvis du erstatter den eksiterende fil vil den nuværende blive gemt som
 /etc/X11/XF86Config-4.debconf-backup og en ny /etc/X11/XF86Config-4
 skrives. Hvis du ikke erstatter konfigurationsfilen så vil den
 eksisterende fil ikke blive håndteret af debconf og der vil ikke blive
 spurgt om yderligere spørgsmål om XFree86 4.x konfigurationen.

# Package(s): filterproxy-readme
# Translator: debconf-firstupdate@ddtp.debian.org
# Package priority: optional
# Package prioritize: 5
Description: A note about filtered content:
 It is clear to me that rewriting web pages for yourself should not pose any
 kind of legal quandry. That is, removing banner ads from HTML is perfectly
 legal, just as scribbling in a book you have bought, or ripping pages out of
 a book you have bought is legal.
 .
 What is *not* legal is redistributing modified content. In most cases, HTML
 is copyrighted by the site you downloaded it from, and I doubt they would be
 very happy if you started redistributing modified copies of their site.
 .
 DO NOT install FilterProxy to filter other people's content (without their
 knowledge and consent). You may be liable for copyright infringement on the
 echo pages filtered. FilterProxy is meant to be a PERSONAL ad-filtering proxy.
Description-da: Note omkring filtereret indhold:
 Det er selvfølgelig klart for mig, at omskrivning af websider for dig selv
 ikke burde medføre nogen former for legale problemer. For eksempel, det er
 lige så lovligt at fjerne banner-reklamer fra HTML som det er at skrive i en
 bog man selv har købt, eller at rive sider ud af samme bog.
 .
 Hvad er *ikke* er legalt er at redistribuere modificeret indhold. I de
 fleste tilfælde er HTML copyright'ed af den side du downloader det fra, og
 jeg tror ikke de vil være særlig glade for at du startede med at
 redistribuere modificerede kopier fra deres side.
 .
 Installer IKKE FilterProxy til at filtrere andre folks indhold (uden deres
 kendskab og samtykke). Du kan være ansvarlig for copyrightbrud på de sider
 du filtrere. FilterProxy er ment som en PERSONLIG reklame-filtrerende proxy.


-------------------
HERUNDER ER MIN RETTEDE UDGAVE AF OVENSTÅENDE, SOM JEG SENDER TILBAGE.
-------------------

# Package(s): xserver-xfree86-move_existing_nondebconf_config
# Translator: debconf-firstupdate@ddtp.debian.org
# Package priority: optional
# Package prioritize: 5
Description: Replace existing XFree86 4.x configuration file?
 The existing /etc/X11/XF86Config-4 file currently on the system does not
 contain a marked section for debconf to write its data.
 .
 If you select this option, the existing XFree86 4.x server configuration
 file will be backed up to /etc/X11/XF86Config-4.debconf-backup, and a new
 file written to /etc/X11/XF86Config-4. If you do not select this option,
 the existing configuration file will not be managed by debconf, and no
 further questions about XFree86 4.x server configuration will be asked.
Description-da: Overskriv den eksisterende XFree86 4.x opsætningsfil?
 /etc/X11/XF86Config-4 eksisterer allerede men indeholder ikke en markeret
 del, hvor debconf kan skrive sin data.
 .
 Hvis du svarer ja til dette, vil den nuværende opsætning blive gemt som
 /etc/X11/XF86Config-4.debconf-backup og en ny /etc/X11/XF86Config-4
 blive skrevet. Hvis ikke, vil håndteringen af den eksisterende
 opsætningsfil ikke blive overtaget af debconf, og der vil ikke blive
 stillet yderligere spørgsmål om opsætning af XFree86 4.x.

# Package(s): filterproxy-readme
# Translator: debconf-firstupdate@ddtp.debian.org
# Package priority: optional
# Package prioritize: 5
Description: A note about filtered content:
 It is clear to me that rewriting web pages for yourself should not pose any
 kind of legal quandry. That is, removing banner ads from HTML is perfectly
 legal, just as scribbling in a book you have bought, or ripping pages out of
 a book you have bought is legal.
 .
 What is *not* legal is redistributing modified content. In most cases, HTML
 is copyrighted by the site you downloaded it from, and I doubt they would be
 very happy if you started redistributing modified copies of their site.
 .
 DO NOT install FilterProxy to filter other people's content (without their
 knowledge and consent). You may be liable for copyright infringement on the
 echo pages filtered. FilterProxy is meant to be a PERSONAL ad-filtering proxy.
Description-da: Bemærkning om filtreret indhold:
 Det er indlysende for mig, at omskrivning af websider til dig selv ikke giver
 nogen juridiske problemer. For eksempel er det fuldt ud lovligt at fjerne
 bannerreklamer fra HTML-sider på samme måde som at det er lovligt at rive
 sider ud af en bog, man har købt.
 .
 Men det er derimod *ikke* lovligt at redistribuere det ændrede indhold. I de
 fleste tilfælde er HTML ophavsbeskyttet af det websted, du henter den fra, og
 jeg tvivler meget på at de vil være glade for, hvis du begyndte at
 videresende udgaver af deres websted.
 .
 Installér derfor IKKE FilterProxy til at filtrere andre folks indhold (uden
 deres kendskab og samtykke). Du kan gøre dig skyldig i brud på ophavsretten
 på de sider du filtrer. FilterProxy er ment som en PERSONLIG
 reklame-filtrerende proxy.
-- 
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>Reply to: