[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PakkeoversættelserHej Claus

Hmm, jeg skal vist lige vænne mig til, at der er en liste mere at følge 
med på. :-)

On 14 Jan 2003 17:43:57 +0100
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk> wrote:

> > Jeg kan evt. hjælpe lidt til.  Vedligeholdelsesarbejdet er vel ikke så
> > stort?
> 
> Joda, meget gerne!
> Men vedligeholdelsesarbejdet er ikke helt ubetydeligt; flere pakker
> nævner versionsnumre i beskrivelserne, så f.eks. alle python-pakkerne
> skulle redigeres da Debian skiftede python-version.

Er de ansvarlige for de pågældende pakker blevet gjort opmærksom på denne
store uhensigtsmæssighed?
 
> Det foregår via en e-post robot, som man kan læse om på
> http://ddtp.debian.org. Man beder om at få tilsendt mellem 1 og 9
> pakkebeskrivelser. De skal så returneres med e-post når de er oversat.
[...]

Tak for beskrivelsen, det lyder ganske velgennemtænkt.

> Da jeg forlod projektet var der ca. 800 oversatte danske beskrivelser ud
> af 8-9000. Ovennævnte side indeholder aktuelle statistikker.

Hvis jeg ender med at blive den eneste, så gider jeg ikke.  Er/var der
andre aktive oversættere?  Måske kan vi rekruttere nogle flere via denne 
liste.

-- 
Regards, Kaare - <http://www.nightcall.dk/>Reply to: