[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PakkeoversættelserCitat Kaare Olsen <kaare@nightcall.dk>:

> Hmm, jeg skal vist lige vænne mig til, at der er en liste mere at følge 
> med på. :-)
> 
> On 14 Jan 2003 17:43:57 +0100
> Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk> wrote:
> 
> > > Jeg kan evt. hjælpe lidt til.  Vedligeholdelsesarbejdet er vel ikke så
> > > stort?
> > 
> > Joda, meget gerne!
> > Men vedligeholdelsesarbejdet er ikke helt ubetydeligt; flere pakker
> > nævner versionsnumre i beskrivelserne, så f.eks. alle python-pakkerne
> > skulle redigeres da Debian skiftede python-version.
> 
> Er de ansvarlige for de pågældende pakker blevet gjort opmærksom på denne
> store uhensigtsmæssighed?
>  
> > Det foregår via en e-post robot, som man kan læse om på
> > http://ddtp.debian.org. Man beder om at få tilsendt mellem 1 og 9
> > pakkebeskrivelser. De skal så returneres med e-post når de er oversat.
> [...]
> 
> Tak for beskrivelsen, det lyder ganske velgennemtænkt.
> 
> > Da jeg forlod projektet var der ca. 800 oversatte danske beskrivelser ud
> > af 8-9000. Ovennævnte side indeholder aktuelle statistikker.
> 
> Hvis jeg ender med at blive den eneste, så gider jeg ikke.  Er/var der
> andre aktive oversættere?  Måske kan vi rekruttere nogle flere via denne 
> liste.
> 
Sådanset er jeg da også klar til at overtage en part af oversættelsen, hvis det
er. Det kommer dog lidt an på, hvor meget tid der er.

En anden løsning kunne være, at man organiserer det hele i en stor
oversættelses-session (lidt a la det, der blev gjordt med OpenOffice), hvor man
tromler Linux folket (eller Debian folket for den sags skyld :o) ) sammen til en
weekend, så det hele bliver oversat.

Regards,
Martin List-Petersen
martin at list-petersen dot dk
--
Beware of Bigfoot!Reply to: