[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ny postliste!On 14 Jan 2003 16:07:09 +0100
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk> wrote:

> Jeg kan lige nævne at det er mig der har oversat Debians officielle
> installationsvejledning samt installationsprogrammet (boot-floppies) til
> dansk.

Og jeg kan tilføje, at det er mig der oversætter Debians websider til
dansk.
 
> Desuden har jeg oversat nogle hundrede pakkebeskrivelser (dem, der
> dukker op i bl.a. dselect og aptitute), men det er et kæmpe arbejde. Så
> jeg har opgivet at gå videre med det alene.

Jeg kan evt. hjælpe lidt til.  Vedligeholdelsesarbejdet er vel ikke så 
stort?

Hvordan har du udvalgt, hvilke beskrivelser der skal oversættes?

-- 
Regards, Kaare - <http://www.nightcall.dk/>Reply to: