[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pakkeoversættelsertir, 2003-01-14 kl. 17:19 skrev Kaare Olsen:
> Jeg kan evt. hjælpe lidt til.  Vedligeholdelsesarbejdet er vel ikke så 
> stort?

Joda, meget gerne!
Men vedligeholdelsesarbejdet er ikke helt ubetydeligt; flere pakker
nævner versionsnumre i beskrivelserne, så f.eks. alle python-pakkerne
skulle redigeres da Debian skiftede python-version.

Det foregår via en e-post robot, som man kan læse om på
http://ddtp.debian.org. Man beder om at få tilsendt mellem 1 og 9
pakkebeskrivelser. De skal så returneres med e-post når de er oversat.

Samme robot er siden udvidet til også at håndtere debconf-tekster og
opgavepakker ("tasks").

> Hvordan har du udvalgt, hvilke beskrivelser der skal oversættes?

Som udgangspunkt gør robotten det for én således at basispakker
oversættes først o.s.v. Man kan også generere og sende en liste over de
pakker, man selv har installeret på sin maskine, så man kun oversætter
disse. Der er også kommandoer til at udvælge helt bestemte pakker til
oversættelse.

Hvis der kommer skred i det er der endda et review-system, så hver
oversættelse bliver udsendt til en eller flere "reviewere".

Da jeg forlod projektet var der ca. 800 oversatte danske beskrivelser ud
af 8-9000. Ovennævnte side indeholder aktuelle statistikker.

-- 
Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>Reply to: