[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Henrik Edberg:
> Nice, det funkar! :)
> 
> Var hittar jag mer information om detta? Trevligt att ha åäö men mindre 
> trevligt när tar säger:
> 
> bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
> tar: Child returned status 2
> tar: Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel
> 
> Fattar ju knappt vad tar menar :P ... Måste klura ut hur jag ändrar så 
> jag bara får svenska keybmap:en och inte resten.

Det räcker med att sätta LC_CTYPE till sv_SE för att få svenska
tecken. Låter du bli att sätta LANG och LC_ALL så slipper du svensk
översättning. För att ändra tangentbordslayout i konsolen kör man
"dpkg-reconfigure console-data" och inget annat, variablerna har ingen
betydelse här.

-- 
PelleReply to: