[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollenOn Mon, Aug 16, 2004 at 03:25:23PM +0200, Samuel Blomqvist wrote:
> å andra sidan tycks det som om Debian håller på att byta till UTF-8 så
> dessa inställningar kanske är utdaterade...

Jag installerade unstable för ett knappt halvår sedan, och för första
gången någonsin fungerade det här med svenska tecken riktigt bra. Man
behövde bara välja svenska en gång i installationsprogrammet, och
sedan funkade ALLT, både i X och konsollen. Jag behöver ingenting i
mina bash-filer och inga LC- eller LESSCHARSET miljövariabler är ens
satta till något. Jag vet inte om det är UTF-8:s förtjänst, men
härligt är det!

/PelleReply to: