[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Tack så jättemycket för hjälpen :)

En fråga bara. Är det verkligen nödvändigt att köra en "dpkg-reconfigure console-data"? Jag får svenska tecken i console helt utan att köra "dpkg-reconfigure console-data", men det kanske beror på att det konfigureras automatikst av "apt-get install locales"?

/ Henrik

Per Olofsson wrote:

Henrik Edberg:
Nice, det funkar! :)

Var hittar jag mer information om detta? Trevligt att ha åäö men mindre trevligt när tar säger:

bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel

Fattar ju knappt vad tar menar :P ... Måste klura ut hur jag ändrar så jag bara får svenska keybmap:en och inte resten.

Det räcker med att sätta LC_CTYPE till sv_SE för att få svenska
tecken. Låter du bli att sätta LANG och LC_ALL så slipper du svensk
översättning. För att ändra tangentbordslayout i konsolen kör man
"dpkg-reconfigure console-data" och inget annat, variablerna har ingen
betydelse här.
Reply to: