[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Per Olofsson wrote / skrev:

Henrik Edberg:

Det räcker med att sätta LC_CTYPE till sv_SE för att få svenska
tecken. Låter du bli att sätta LANG och LC_ALL så slipper du svensk
översättning. För att ändra tangentbordslayout i konsolen kör man
"dpkg-reconfigure console-data" och inget annat, variablerna har ingen
betydelse här.


Om man även vill använda svensk sorteringsordning, valuta- , nummer-, tid- och datumformatering så finns det några till variabler som behöver tilldelas: LC_COLLATE, LC_MONETARY, LC_NUMERIC och LC_TIME. Språket på bl.a. felmeddelandena styrs av LC_MESSAGES. Och som redan framkommit så bestämmer LC_CTYPE bl.a. teckenkodningen.

Om man vill ändra alla förutom LC_MESSAGES så är det nog lättare att sätta LANG och LC_MESSAGES:

LANG=sv_SE.ISO-8859-1
LC_MESSAGES=POSIX

/MikaelReply to: