[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen> hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
> Det funkar i X men inte i consollen.

dpkg-reconfigure console-common

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: