[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Det funkar nu;)

sua till root.
dpkg-reconfigure locales
välj se_xxxxxxx i listan.
nano /etc/environment
detta ska finnas i filen:
LANG=sv_SE
LC_ALL=sv_SE
LC_CTYPE=sv_SE.ISO-8859-1
spara o avsluta nano
logga ut o logga in igen...(vet inte hur man tvingar omstart av shell i
linux?? i freebsd räcker det med att skriva rehash)
funkar;)


> apt-get install locales
>
> tror jag kan vara bra...
>
>
> sedan har jag dessa i min egen  ~/.bashrc  så det bara gäller mig..
>
>
> LESSCHARSET=latin1; export LESSCHARSET
>
> export LANG=sv_SE
> export LANGUAGE=sv_SE
> export LC_ALL=sv_SE
>
>
>
>
> vill du sedan kunna skriva lite svenska tecken i consolen också så kan
> du behöva fippla lite i /etc/inputrc
>
>
> du får väl säga till om du behöver den informationen...
>
>
> å andra sidan tycks det som om Debian håller på att byta till UTF-8 så
> dessa inställningar kanske är utdaterade...
>
>
> /Samuel
>
> Ps. ursäkta ni som fick detta två gånger. Missade skicka det till
> listan... Ds.
>
>
> benke@snere.com wrote:
>>>>hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
>>>>Det funkar i X men inte i consollen.
>>>
>>>dpkg-reconfigure console-common
>>>
>>>*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
>>>
>>>
>>
>> dpkg-reconfigure console-common [enter]
>> Looking for keymap to install:
>> NONE
>>
>> sen kommer prompten tillbaka?!?
>>
>> skumt?!
>>
>> /Benke
>>
>>
>
> --
> Free computer support at
> http://www.suggestafix.com
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
Reply to: