[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Christian Bjälevik:
> som sagt: dpkg-reconfigure -plow console-common
> att ändra bootlayout kräver att man i debconf har prioritet låg på frågorna.

dpkg-reconfigure använder låg prioritet som standard:
"dpkg‐reconfigure normally shows low priority questions no matter what
your default priority is", som det står i manualsidan. Det är
console-data man ska konfigurera om, åtminstone på min maskin.

-- 
PelleReply to: