[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollen (fixat)Nice, det funkar! :)

Var hittar jag mer information om detta? Trevligt att ha åäö men mindre trevligt när tar säger:

bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Avslut med felslutstatus fördröjd från föregående fel

Fattar ju knappt vad tar menar :P ... Måste klura ut hur jag ändrar så jag bara får svenska keybmap:en och inte resten.

/ H

benke@snere.com wrote:

Det funkar nu;)

sua till root.
dpkg-reconfigure locales
välj se_xxxxxxx i listan.
nano /etc/environment
detta ska finnas i filen:
LANG=sv_SE
LC_ALL=sv_SE
LC_CTYPE=sv_SE.ISO-8859-1
spara o avsluta nano
logga ut o logga in igen...(vet inte hur man tvingar omstart av shell i
linux?? i freebsd räcker det med att skriva rehash)
funkar;)


apt-get install locales

tror jag kan vara bra...


sedan har jag dessa i min egen  ~/.bashrc  så det bara gäller mig..


LESSCHARSET=latin1; export LESSCHARSET

export LANG=sv_SE
export LANGUAGE=sv_SE
export LC_ALL=sv_SE
vill du sedan kunna skriva lite svenska tecken i consolen också så kan
du behöva fippla lite i /etc/inputrc


du får väl säga till om du behöver den informationen...


å andra sidan tycks det som om Debian håller på att byta till UTF-8 så
dessa inställningar kanske är utdaterade...


/Samuel

Ps. ursäkta ni som fick detta två gånger. Missade skicka det till
listan... Ds.


benke@snere.com wrote:
hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
Det funkar i X men inte i consollen.
dpkg-reconfigure console-common

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>


dpkg-reconfigure console-common [enter]
Looking for keymap to install:
NONE

sen kommer prompten tillbaka?!?

skumt?!

/Benke


--
Free computer support at
http://www.suggestafix.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: