[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Wed, Aug 07, 2002 at 09:59:04AM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> On Wed, Aug 07, 2002 at 09:38:15AM +0200, Anders Arnholm wrote:
> > > Installera kde3, xfree4.2 etc. etc., men vem är det som klagar när
> > > paketen inte är stabila, ty de testades inte korrekt?
> > 
> > Ju mer man tar in ju mer måste man testa, alltså ju oftare man testar av
> > och se att det är stabilt ju mindre jobb blir det att hålla det stabilt,
> > minskning av jobb ett sätt är att minska test-behovet.
> 
> Då tillhör du en liten skara människor som kan tänka dig ännu en Debian
> version utan kde3 och xfree4.2.

Jag kan mycket väl tänka mig en ny debian med samma X och kde, om valet
för att få X och KDE3 är December 2004 och utan december 2002, då kan
man med största sannorlikhet jobba vidare med kde3 och xf4.2 till mitten
av 2004. Sedan tror jag inte att X bytet dödar så mycket, det borde
kunan vara klart till hösten (och stablt och testat, men jag ser det
inte som enn killer sak som måste till varje pris med.)

Här ser du redan nu en effekt av att det ligger så långt mellan release
och att det därför tar sådan tid att testa av, hade den situationen inte
funnint hade kansek XF4.2 kommit nu och kde3 under hösten be måsetb inte
ligga samtidigt de kan kommanär det är klara om man har en tätare släpp
strategi.


> Dock är det inte så himla viktigt att man kan tänka sig att kompilera
> det själv, men tillräckligt viktigt för att klaga.

Så det är bättre att inte komme men någon version än att kome men en
utan detta, låteer logiskt de kommer säkert att klaga mindre då...

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgp5sQhIQaSWa.pgp
Description: PGP signature


Reply to: