[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-ex> > Sun har ju på något sätt sluppit att bli måltavla i versionnummerjakten.
> > Fråga mig inte hur. Men de har ju aldrig heller haft samma incitament
att
> > marknadsföra just programvaran.
>
> Nja.. De hopppade ju från 2.6 till 7, så helt utanför är de väl inte ;)

Ja jävlar i brallan... de är också förtappade. Till och med Slackware har
gjort något liknande... jag tvår mina renläriga händer! :))

Allvarligt talat så är det ju störtlöjligt, men man ska nog inte skylla på
Sun eller Slackware, utan på marknadsförarna som inget bättre hittar än att
skylta med siffror.

Var inte orsaken till att slackware gjorde det för att folk började fråga
efter när Slackware skulle börja Linux 7.0? Vem orkar bry sig egentligen om
vilket versionsnummer de har.

--
Mikael Johansson AKA aginamist
EMAIL: aginamist@aland.net
ICQ: 12966853
MSN: aginamist@hotmail.com
HTTP: http://shar.mine.nu
IRC: aginamist @ Quakenet

"I would never die for my beliefs because I might be wrong"
Bertrand Russell (1872-1970)Reply to: