[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Wed, Aug 07, 2002 at 09:38:15AM +0200, Anders Arnholm wrote:
> > Installera kde3, xfree4.2 etc. etc., men vem är det som klagar när
> > paketen inte är stabila, ty de testades inte korrekt?
> 
> Ju mer man tar in ju mer måste man testa, alltså ju oftare man testar av
> och se att det är stabilt ju mindre jobb blir det att hålla det stabilt,
> minskning av jobb ett sätt är att minska test-behovet.

Då tillhör du en liten skara människor som kan tänka dig ännu en Debian
version utan kde3 och xfree4.2.

Det är sannerligen inte många som gör. Har man ett nytt nvidia kort så
måste man nämligen ha xf4.2. Det stöds förvisso av 4.1 också, men det är
viktigt att det är just 4.2.
Dock är det inte så himla viktigt att man kan tänka sig att kompilera
det själv, men tillräckligt viktigt för att klaga.Reply to: