[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Tue, Aug 06, 2002 at 05:36:51PM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> On Tue, Aug 06, 2002 at 04:57:31PM +0200, Anders Arnholm wrote:
> Det ligger något vettigt i kritiken, problemet är att det är lätt att
> säga: använd boot-floopies en release till. Men _vem_ skall se till att
> boot-floopies fungerar en release till?

Just, nu "fungerar" de, ser man bara till att nästa verionson kommer
innan de ballar ut p.g.a. för mycket andra ändringar kommer det nog att
vara ok en gång till. (De är inte perfekta, det finns mycket att önska,
men att debian-installer måste vara klar innan man kommer til nästa
version är i.m.h.o. för tidigt att besluta nu.)

> Installera kde3, xfree4.2 etc. etc., men vem är det som klagar när
> paketen inte är stabila, ty de testades inte korrekt?

Ju mer man tar in ju mer måste man testa, alltså ju oftare man testar av
och se att det är stabilt ju mindre jobb blir det att hålla det stabilt,
minskning av jobb ett sätt är att minska test-behovet.

> Glöm inte den explosionsartade utvecklingen när det gäller antalet paket
> som är inkluderade i woody gentemot potato.

Just det, varför :) Hade Woody kommit i första varianten hade det inte
varit så expolsions artat mycket extra. En av anledningarna är ju att
men började pilla och byta ut boot-floppies grund, det blev buggit de
som startade jobbet blev utmattade... Woody blev SENT.

> Att sätta rimliga mål är ett steg i rätt riktning, givetvis, dock tycks inte
> boot-floopies för sarge vara ett sådant.

Ett mål skulle kunna vara allt som är stabilt i oktober blir en del av
sarge, allt anat får stanna i unstable. (Något som Debian haft svårt
för.)

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgperN_AvqkMc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: