[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Tue, Aug 06, 2002 at 03:03:05PM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> > utan problem vara klar till jul. (men om det är nya boot floppies, nya
> > x,y ,z är mindre viktigt.)
> Tar du pa dig ansvaret? Nuvarande maintainers har aviserat att woody
> skall bli sista med boot-floppies. 11 arkitekturer (om inte fler)
> skall stodjas ocksa.

Nope, jag tar inte på mig något ansvar, jag har för mycket annat för
mig. Men om man har ont och tid och resuser så borde ju tips om hur man
spar åp dessa vara bra, eller hur. Att då innan man vet hur det kommer
att gå med boot-floppies ersättaren annoncera att detta är den sista
versionen som har detta är att skaffa sig extra jobb.
 
> Debian ar inget foretag som kan anstalla nagon nar det ar slut pa
> frivilliga.

Just det, därför skall man vara försiktig med vad man tar på sig, så att
man inte sliter ut frivilliga. (Något som ett antal gånger under Woody
skedde och gav stora extra tider innan man kon mågon vart.)

> Personligen tycker jag det ar battre att du lagger din tid pa d-i
> istallet. De lar ocksa behova en del hjalp.

Inte för att d-i är en förkortning bekant i min värld, men lite tips och
tankar kan man försöka sprida här. Tyvärr ser det ut som the "Debian
GNU/*" way bland många är den perfekta och inget saknas den. Så all
kritik måste kastas. Mycket kritik mot Debian har varit att den är
outdated, och så har varit falle, nu när man ligger on track kanske det
skulle vara dags att tänka på varför detta kommit up? Om det finns något
vettigt i kritiken? I så fall vad kan man ha för tankar på att inte
hamna där igen?

Personligen ligger det så til för mig nu att när woody har kommit hittar
man ny utväcklade saker som man skulle vilja ha in. (Nu senast var det
vcdimager) som för att fungera måste till en unstable version av Debian.
Ju mer man jobbar med maskinen ju oftare kommer men till liknade
situationer.

I början vad det inte lika mycket 1.1, 1.2, 1.3 låg med 6 månader mellen
varandra. 2.0, 2.1 och 2.2 (Potato) men i alla fall minst en gång per
år. Sedan tog Woody en massa oxtra tid att pfå klar. Så det vore bra om
man inte fråbn början satte för höga mål framåt. Det vore bra om näste
debian var ute senast i början mitten av nästa år. Men det kommer nog
inte att ske, det blir mycket mycket senare.

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgp0kCUl2XbvK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: