[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-ex> > Sun har ju på något sätt sluppit att bli måltavla i versionnummerjakten.
> > Fråga mig inte hur. Men de har ju aldrig heller haft samma incitament att
> > marknadsföra just programvaran.
>
> Nja.. De hopppade ju från 2.6 till 7, så helt utanför är de väl inte ;)

Ja jävlar i brallan... de är också förtappade. Till och med Slackware har 
gjort något liknande... jag tvår mina renläriga händer! :))

Allvarligt talat så är det ju störtlöjligt, men man ska nog inte skylla på 
Sun eller Slackware, utan på marknadsförarna som inget bättre hittar än att 
skylta med siffror.

(Nya Dell 75000 med 2400000000 Hz processor och 256000000 byte RAM!!! Och 
Windows XXXP! (Xtra Xtra Xtra bra att Porrsurfa med!)

/Fredrik PerssonReply to: