[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Tue, Aug 06, 2002 at 06:25:34AM +0100, Peter Karlsson wrote:

> Förklaringen ovan är lite svävande, men det är för att jag inte är
> direkt inblandad i utvecklingen av installationssystemet, jag bara
> översätter det. Jag har dock tidigare följt diskussionerna på
> debian-boot-listan. Om du vill läsa mer kan du söka på
> "debian-installer" i sändlistearkiven och läsa om det nya systemet, och
> förklaringarna varför ett nytt system behövs.

Min personliga kritik mot Debian ligger i en efftekt av just det solm nu
sker igen. Man börjar med att bestämma vad som skall bytas ut till näste
version. Inte koller om man kan klatra det i rimlig tid. Vist kan
boot-flöoppies behövas bytas ut, men om det blir i 3.1, 3.2, 4.9 är inte
veäntligt, det är bättre att få ut nästa versionm i tid. Anars byter
alla till developent under testing fasen och testing tar mer och mer tid
alla byter version och släppet blir ännu mer försenat, nästa Debian kan
utan problem vara klar till jul. (men om det är nya boot floppies, nya
x,y ,z är mindre viktigt.)

/ Balp

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgppm3byntTCL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: