[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Tue, Aug 06, 2002 at 06:07:14PM +0200, Fredrik Persson wrote:
> Det är väl inte så konstigt att folk som är med på en lista som heter
> "debian-user-swedish", tycker att Debian är bra?

Att tycka Debian är bra är inte det samman som att tycke det är
oförbättrningsbart. (Och vist jag är mer för pragmatiska lösningar.)
Debian är bra, Debian är t.o.m. mycket bra, men det finns problem, att
inte tycka att över året försenad Woody är ett fel kan jag inte förstå,
som tur harman öppnat lite och inte hållit så hårt på packet låsningen
som man gjorde från början. Då hade ingen kört woody idag.

> Så är det i alla fall för mig. Mycket av det du föreslår känner jag
> igen från RedHat, från den tid jag använde det. Och därmed
> vågar jag sticka ut hakan och säga "been there" och att det inte
> funkade så bra.

Jag känner igen det från Debian och OpenBSD två system som är otroligt
olika RedHat och där det fungerar/har fungerat, Till Woody som skulle
bli en helt ny grund tog man en massa höga mål och personligen måste jag
säga att det inte gick så bra. Under tiden verkar det kommit in en massa
nya folk som tror att detta är ett bra normalfall.

> Sanningen är självklart den att, bortsett från drivrutiner kanske, de
> flesta skulle aldrig märka om man bytte ut deras 2.4-kärna mot en 2.2.

Men just drivrutiner är otroligt viktiga.

> Sen är det inflation i ord. Debian kallar, möjligen en aning konservativt,
> den version som folk i praktiken använder för "testing". "Stable" är för
> 24/7-saker, och såna behöver sällan de senaste nvidia-drivrutinerna...

Det är just det :) Folk i allmenhet ligger på testing, det kan inte vara
ett sunt normalfall, det är dessutom något nytt med Woody, innan dess
låg folk normalt på stable, och testing var visserligen gsnake stabil
men det fans inte så storam fördeler men att uppdatera stup i kvarten
att fok gjorde det. (Perosnligen känns det att tvärt emot var många
påstår är Debian mycket för det som vill ligga och uppdaters stup i
kverten (har inte sätt något annat OS där folk klarar på att mirrors
ligger två timmar efter master och man då kan missa uppdaterade paket.)

> Jamen... argh! Ok, då ska jag berätta hur det där hade gått till om du kört
> RedHat.

Jag skiter fullständing i hur det hade gått om jag körde redhat, eller
hur du tror det hade gått. Personligen tror kan men på:

$ ftp http://locations.of.src
$ tar zxf src.tar.gz
$ cd src ; ./configure --prefix=/lap/src/ver; make && sudo make install
$ cd /lap/src; ln -s ver/* .; sudo mklaplinks

Då hade det varit byggt och fungerat mot mina libraries. Vist apt-get
install prog är smidigt men komilera är enkelt...

> Låt dem ta den tid de behöver. Det funkar ju så jäkla bra att man blir 
> alldeles bländad. Jag skojar inte.

"Alla" kör unstable/testing, många har problem att hitta upadterad
fungerande version, men vist debian är perfekt... Vist Debian installer
är klar och mogen när det är det, men varför måste den in i 3.1?

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpWr09tyPEIs.pgp
Description: PGP signature


Reply to: