[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla morta2016-11-29, 01:43 (+0100); Pedro escriu:
> Hola,
> 
> jo utilitzo el teclat:
> $ setxkbmap -layout "us" -variant "altgr-intl
>
> si t'espantes i vols tornar al teclat anterior:
> $ setxkbmap -layout "es"
> 
> (tinc això al ~/.xsessionrc)
> 
> foto del teclat
> https://en.wikipedia.org/wiki/AltGr_key#US-International
> 
> altgr + aeioun,. = áéíóúñç·
> 
> tecles mortes en queden poques, però hi ha:
> altgr + ` després aeiou = àèìòù
> 
> la dièresi la vaig posar a manija així:
> # afegir '·' amb AltGr + .
> $ xmodmap -e 'keycode 60 = period greater period colon periodcentered
> dead_abovedot dead_caron division'
> 
> i tens tots els símbols com l'americà, per tant fer [ ] ' \ { } " | `
> ~ / és molt fàcil, hi han aplicacions que si no ho tens així les les
> dreceres de teclat no van bé.
> obviament, alguns llenguatges de programació tampoc han estat pensats
> pel teclat espanyol-català

De fet, el teclat US no és gaire superior a l'ES.  Fa poc em vaig fer
una taula, i vaig trobar que l'US té 8 caràcters més fàcils d'escriure
(` = [ ] \ ; / ^) i 6 caràcters més difícils d'escriure (+ < ¿ ñ ç ¡).
Per tant, no hi ha gaire diferència.  Per mi els més incòmodes
d'escriure en el teclat ES són les dues barres \ /, la solució és
assignar-los a AltGr + z, AltGr + x etc...

Pel l'inconvenient del teclat ES són les tecles mortes, que pel que
sembla no es poden utilitzar amb el modificador Alt en terminals de
text.


Reply to: