[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Thu, Sep 04, 2003 at 04:14:39PM +0200, Emil wrote:
> > No to jeszcze niech automagicznie wysyła odpowiednio sformatowanego
> > maila do ddtp. Przynajmniej będzie wiadomo, co jest zrobione na WWW.
> 
> tzn. modyfikujecie tego klienta:
> http://ddtp.debian.org/how_it_works/ddtc.en.html

Nie.

> czy od nowa wynajdujecie, to bardziej okrągłe koło?

ddtc robi na mailach. Ten skrypt ciągnie ze stron Debiana.
Jest to o tyle lepsze, że po zakończeniu pracy skryptu wynik
jest od razu, a nie jak ddts zacznie w końcu działać[1].
Nie twierdzę, że ddts jest zły - pomysł jest dobry, ale on ogranicza
tłumacza tylko do maila. Mi się to nie za bardzo podoba - wolę coś
bardziej w stylu CVS.

Poza tym już wynalazłem koło ;>. Teraz tylko dopieszczanie skryptu :).

[1] A ten ostatnio lubi sobie ciągle zmieniać maila - pdesc, potem desc,
potem desc2, a teraz desc3.

-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org

Attachment: pgphJSiEH6O2S.pgp
Description: PGP signature


Reply to: