[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Thu, Sep 04, 2003 at 03:35:13PM +0200, Bartosz Feński aka fEnIo wrote:
> Na razie stanęło na tym, że skrypcik będzie pobierał szablony z DDTP,
> odpowiednio je obrabiał, a potem ja je będę wrzucał do naszego repo.
No to jeszcze niech automagicznie wysyła odpowiednio sformatowanego maila
do ddtp. Przynajmniej będzie wiadomo, co jest zrobione na WWW.

Pozdrawiam
	Czesiu
-- 
Tata: Jak się nazywasz?
Synek: Igor spacja Sapijaszko.

Attachment: pgp7qseV9UY_v.pgp
Description: PGP signature


Reply to: