[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Tue, Sep 02, 2003 at 04:34:50PM +0200, Bartosz Feński aka fEnIo wrote:
> > O ile wiem, to nie ma centralnego repozytorium. Można sobie wgetnąć
> > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot
> No to praktycznie uniemożliwia grupową pracę nad tymi szablonami :/
> To znaczy, żeby naprzykład wrzucić to do repo PDDP to musiałbym to
> nieźle oskryptować... hmm... pomyślę nad tym.

W załączniku posyłam skrypt, który może się przydać. Gotowe szablony
możemy wrzucać do CVSu PDDP, a potem po jakiejś sensownej korekcie
zgłaszać błędy w poszczególnych pakietach.

Skrypt wymaga jeszcze pracy, żeby można nim było ściągać szablony itp.

Chyba ./szablon help dobrze wyjaśni jego użycie.

> > Do sensownego przetłumaczenia szablonu debconfa i tak trzeba ściągnąć paczkę
> > źródłową i sprawdzić w jakich momentach dany szablon się pokazuje.
> No nie koniecznie. Kontekst bardziej się przydaje przy tłumaczeniu
> normalnych komunikatów programów. Tutaj kontekst jest raczej oczywisty.
> Upgrade/instalacja pakietu.

Mimo to w PDDP proponuję oficjalnie ogłosić, że sprawdzamy kontekst
ściągając te wszystkie szablony itp. Sam wiesz jak jest nawet mając
kontekst ;).

-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org
#! /usr/bin/perl -w

use strict;

my $WEBSITE = "http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl";;
my @command = ("wget", "-q", "-O", "status.html", $WEBSITE);

sub szablon_update()
{
 my $a;
 my $section = 0;
 if (($a = system (@command)) != 0) {
  print "szablon: Nie można było pobrać stanu.".$a."\n";
  exit 1;
 }

# przeparsowanie statusu
 open SZ, "status.html" or die;
 open STATUS, ">status2" or die;
 while (<SZ>) {
  if ($_ =~ m/^<tr bgcolor="[^"]*"><td>([A-Za-z0-9_+-]+)<\/td><td>[ ]*([0-9]+%) \(([0-9]+)t;([0-9]+)f;([0-9]+)u\)<\/td><td><a href="([^"]+)">/) {
   my $pkg = $1;
   my $percent = $2;
   my $mt = $3;
   my $mf = $4;
   my $mu = $5;
   my $url = $6;

   print STATUS $pkg." ".$percent." ".$mt." ".$mf." ".$mu." ".$url."\n";

   $section = 1;
  } elsif ($section) {
   if ($_ =~ m/^<!-- BEGIN SECTION -->/) {
    while (<SZ>) {
     if ($_ =~ m/^<h3>Section: ([a-z-]+)<\/h3>/) {
	  my $sectionname = "section_".$1;
      open SECTION, ">", $sectionname."2";
      while (<SZ>) {
       while ($_ =~ m/<a href="([^"]+)">([^<]+)<\/a>/g) {
        print SECTION $2." ".$1."\n";
	   }
	   if ($_ =~ m/<!-- END SECTION -->/) {
        last;
	   }
	  }
	  close SECTION;
	  rename $sectionname."2", $sectionname;
	  last;
	 }
	}
   }
  }
 }
 close STATUS;
 close SZ;
 rename "status2", "status";

 unlink "status.html";
}

sub szablon_list ()
{
 if (not defined $ARGV[1]) {
  print "szablon: Może byś mi jednak podał sekcję.\n";
  exit 1;
 }

 open SE, "section_".$ARGV[1] or die;
 while (<SE>) {
  if ($_ =~ m/^([^ ]+)/) {
   print $1."\n";
  }
 }
 close SE;
}

sub szablon_help ()
{
 print <<EOF
szablon <polecenie>

<polecenie>:
 help		- pomoc (ten ekran)
 update	- ściąga listę i tworzy pliki stanu
 list sekcja	- pokazuje listę nieprzetłumaczonych szablonów z danej sekcji
 status	- stan tłumaczenia rozpoczętych szablonów
EOF
;
}

sub szablon_status ()
{
 open ST, "status" or die;
 printf ("%30s %4s %3s %3s %3s\n", "Pakiet", "%", "T", "F", "U");
 while (<ST>) {
  if ($_ =~ m/^([^ ]+) ([^%]+\%) ([^ ]+) ([^ ]+) ([^ ]+)/) {
   my $pkg = $1;
   my $percent = $2;
   my $mt = $3;
   my $mf = $4;
   my $mu = $5;
   printf ("%30s %4s %3s %3s %3s\n", $pkg, $percent, $mt, $mf, $mu);
  }
 }
 close ST;
}

my %commands = (
	'help'		=> \&szablon_help,
	'update'	=> \&szablon_update,
	'list'		=> \&szablon_list,
	'status'	=> \&szablon_status
);

if (defined $ARGV[0]) {
 if (defined $commands{$ARGV[0]}) {
  &{$commands{$ARGV[0]}};
 } else {
  print "szablon: Nie znam takiego polecenia. A może ty je znasz?\n";
  exit 1;
 }
} else {
 print "szablon: Brak argumentów. Zapodaj szablon help.\n";
 exit 1;
}

Attachment: pgpO84f0fC7BQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: