[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Tue, Sep 02, 2003 at 04:07:24PM +0200, Krzysztof Krzyzaniak wrote:
> > > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl ?
> > Ja nie mam zielonego pojęcia... w ogóle widzę jeden wielki chaos :/
> Do paczek nie jest automatycznie nic dodawane. Przetłumaczone szablony
> trzbea przesłać opiekunowi paczki.
Procedura tłumaczeń opisów wygląda tak, że ktoś tłumaczy, a dwie inne
osoby muszą to zatwierdzić. Jeżeli zatwierdzą, to wtedy trafia do pliku.
Niewykluczone, że w przypadku szablonów debconfa działa to analogicznie:
maintainer dostanie maila, gdy ktoś przetłumaczy, a dwie inne osoby
zatwierdzą. Trzeba by sprawdzić empirycznie :)

Pozdrawiam
	Czesiu
-- 
Someone needs to beat panasync six miles deep into hard granite for even
thinking about making that a BitchX default.
			http://sackheads.org/~bnaylor/spew/away_msgs.htmlReply to: