[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf templatesWitka

Po komentarzach po wydaniu polskiego faqa Debiana zacząłem się
interesować tłumaczeniem szablonów Debconf.

Z tego co widzę, dla języka polskiego są utworzone dwa warianty - pl i
pl_PL. Po co? Do którego mam wrzucać nowe tłumaczenia?

I czy nie ma przyjemniejszego sposobu od zgłaszania błędów w pakietach
podając jako załącznik przetłumaczony szablon?

-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org

Attachment: pgp86JE4EgP2X.pgp
Description: PGP signature


Reply to: