[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf templatesOn Tue, Sep 02, 2003 at 03:54:07PM +0200, Emil wrote:
> > http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot
> > 
> czyli pliki na;
> http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl
> i na:
> http://ddtp.debian.org/stats/debconf/index.en.html są tylko w innym
> stadium rozwoju i w innym formacie (treść ta sama). Tylko po co to
> wszystko? Czy pliki z ddtp.debian.org po przejściu przez wszystkie
> review zostają zamienione na po i trafiają na
> http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pl ?
Ja nie mam zielonego pojęcia... w ogóle widzę jeden wielki chaos :/

pozdr,
fEnIo

ps. zawijaj linie

-- 
   _   Bartosz Feński aka fEnIo | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 
  _|_|_  32-050 Skawina - Głowackiego 3/15 - w. małopolskie - Polska
  (0 0)   phone:+48501608340 | ICQ:46704720 | GG:726362 | IRC:fEnIo
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: pgpyQE3O_MQMB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: